3d-fasade-nve-overvaakningsstasjon.png
NVE Overvåkningsstasjon Birtavarre, under oppføring, Kilde: Kov Eiendom AS

NVE OVERVÅKNINGSTASJON BIRTAVARRE