Energimerking

Ved salg og utleie av boliger skal boligeier fylle ut en energiattest. Denne består blant annet av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energiattesten fyller du ut her. Her legger du inn opplysninger om boligen i en form for selvangivelse og du kan velge mellom enkel registrering eller detaljert registrering.

Enkel registrering passer for boliger (småhus, rekkehus, leiligheter) hvor det ikke er gjort noen etterisoleringstiltak eller skiftet vinduer i ettertid.

Detaljert registrering passer for boliger og bygninger med tilbygg/påbygg, eller hvor det er gjort etterisoleringstiltak som for eksempel isolering av loft eller utskifting av vinduer. Her er det også mulig å oppgi flere detaljer som for eksempel isolasjonstykkelser i vegger og tak, eller å spesifisere vindusarealet.
På det enkleste nivået kan en boligeier nøye seg med å oppgi bygningstype, byggeår, areal og noe mer. Energimerket vil da bli et typisk energimerke for denne typen bolig. Med økende detaljeringsgrad øker muligheten for å ta hensyn til boligens særtrekk som er tilført gjennom rehabilitering, tilbygg m.m.

Karakterskalaen i energiattesten
Energiattesten vil inneholde både et energimerke og et oppvarmingsmerke. I energimerket vil man få karakter fra A til G på bakgrunn av beregnet levert energi. Oppvarmingsmerket rangerer boligen etter hvilket oppvarmingssystem som er installert. Karakterskalaen er ikke en del av forskriften, og kan bli endret når NVE mener det er behov for det.

FORESPØRSEL OM KOSTNADSOVERSLAG

Hva kan vi hjelpe deg med?

Legg igjen en melding i skjemaet, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan!

Kontakt oss