Jb Electro Personell
Jb Electro Personell

Om oss

JB Elektro AS - Vi tar på oss elektrikeroppdrag for private og bedrifter i hele Nord-Troms og Region Tromsø og omeng.
Vi er medlem av Norges Elektroentreprenørforbund (NELFO) og elektrikkerkjeden Norgeseliten. JB Elektro AS skal være en levende bedrift som hele tiden skal se etter nye muligheter og forsøke å utvikle oss i takt med tiden.

Vi er totalt 20 ansatte og har en montørstab som er godt kvalifisert, med lang og bred erfaring innen elektrikerfaget. Vi satser også på og utdanne nye lærlinger til yrket.


Å være tilknyttet elektrikerkjeden Norgeseliten er med tanke på å øke vår konkurransedyktighet gjennom de fordeler installasjonsbedrifter kan ha gjennom et landsdekkende samarbeide. Her kan vi spesielt nevne opplæring av ansatte, som gjør det mulig for vår bedrift og tilby systemer for å ivareta IK-el. for våre kunder.
I dag har firmaet en solid stab med flere års erfaring fra installasjons- og servicevirksomhet. Dette kombinert med kraftige databaserte verktøy for prosjektoppfølging og kvalitetssikring, har ført til at flere har valgt oss som hovedinstallatør i flere store prosjekter.


Selskapets forretningskontor er i Nordreisa Kommune med en under avdeling i Tromsø Kommune. Vi påtar oss alle typer oppdrag innen installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for termofotografeting, data, telekommunikasjon o. l.


Kvalitetssikring I tillegg implementeres de regler man er forpliktet til å forholde seg til, hva gjelder for eksempel krav fra Plan og Bygningsloven, Arbeidsmiljøloven, Internkontrollen, Produkt- og Elektrisitetstilsynet, FEL, NEK 400 m.m. I systemet har man også ivaretatt de tariffmessige forpliktelser. Kvalitetssystemet skal sikre og verifisere at firmaet til enhver tid etterlever de lover og regler som gjelder og at man leverer varer og tjenester i henhold til fastsatte forpliktelser. Kvalitetssystemet skal være ”levende”, det vil si at man i alle prosesser skal melde eventuelle avvik og deretter iverksette nødvendige tiltak for forbedringer. Kvalitetssikring er også å utvikle firmaets samlede kompetanse som er viktig for å beholde og styrke vår konkurransekraft.

Vi er en del av Instalco

Lokal tilhørighet med storbedriftens muligheter. Instalco er representert i Sverige, Norge og Finland gjennom 150+ datterselskaper med over 6 200 ansatte.

Mer om Instalco