Tips til bedre elsikkerhet

Panelovner
De aller fleste av dagens panelovner har lav overflatetemperatur, men uansett hvor lav den er må ovnen aldri tildekkes. Heng aldri tøy til tørk på en panelovn!

Om gardinene henger tett inntil panelovnene, bør du montere en gardinbøyle. Bøylen monteres over ovnen og hindrer at gardinene kommer i kontakt med den varme overflaten.

Berøringsfare
Om du får støt når du tar på elektriske apparater, vannkraner e.l. kan det være tegn på at det er en feil i ditt elektriske anlegg. Elektrisk støt kan medføre livsfare. Vi anbefaler alle å ta en EL-sjekk – da får du kontrollert hele det elektriske anlegget, og får en tilstandsrapport som forteller deg hvilke punkter som må forbedres.

Skjøteledninger og gulvkontakter
I de aller fleste hjem finnes det minst en gulvkontakt eller skjøteledning som blir brukt uforsvarlig. Som oftest gjelder dette områder hvor det er behov for mange støpsler, for eksempel ved stereo- og TV benken. Her samler det seg i tillegg støv, og såkalte lysbuer kan forårsake gnister.

I dag finnes det stikkontakter med inntil 8 uttak. Ved å bytte ut den gamle doble stikkontakten med en av disse nye stikkontaktene unngår du risken ved å bruke gulvkontakter og skjøteledninger.

Sjekk sikringsskapet ditt
Gamle skrusikringer kan være brannfarlige, og varmgang i sikringsskapet kan være et faresignal. Et godt råd er derfor; kjenn på skrusikringene om de er varme. Vi anbefaler at du bytter ut gamle skrusikringer med automatsikringer. Hovedsikringen bør være en automatsikring av selektiv type. Overbelastning eller kortslutning på anlegget skal kun løse ut kurssikringene – ikke hovedsikringen. Kurssikringene bør også være automatsikringer, da disse gir rask og sikker utkobling.

Jordfeil
Nyere sikringsskap har alle en jordfeilbryter. Jordfeilbryteren kobler ut én eller flere av kursene når det oppstår jordfeil i din installasjon. Dette reduserer brannfaren til et minimum.

FORESPØRSEL OM KOSTNADSOVERSLAG

Hva kan vi hjelpe deg med?

Legg igjen en melding i skjemaet, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan!

Kontakt oss