Jb Electro Personell
Jb Electro Personell

Miljøfyrtårn

Vårt firma skal ha en tydelig miljøprofil ved å sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter selskapets miljøpolicy og strategiske ambisjoner. Dette skal vi oppnå gjennom å:

  • Stadig forbedre vårt miljøarbeid.
  • Aktivt motivere våre medarbeidere til å utføre sine arbeidsoppgaver på en miljøvennlig måte.
  • Aktivt motivere våre kunder og leverandører til miljøbevissthet