NVE OVERVÅKNINGSTASJON BIRTAVARRE NVE Overvåkningsstasjon Birtavarre, under oppføring, Kilde: Kov Eiendom AS

NVE OVERVÅKNINGSTASJON BIRTAVARRE